5

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД-СИЛИСТРА

Жегата не попречи на учениците от 11а клас от ПГСУАУ „Атанас Буров“ да посетят Районен съд-Силистра и да бъдат специални гости в Деня на отворените врати.

Председателят на съда, съдия Мирослав Христов и Заместник председателя на съда съдия Жанет Борова запознаха учениците с ролите на участниците в съдебния процес, със статута и принципите на работа на магистратите. Разяснени бяха важни особености в гражданското и наказателното съдопроизводство, подкрепени с примери.

След лекцията и въведението в света на правосъдието, учениците присъстваха и на реално съдебно заседание по наказателно дело от общ характер, председателствано от съдия Галина Василева. Съдия Василева ги запозна с казуса и сложи акценти на важните детайли, които да проследят. Учениците наблюдаваха наказателното производство с подсъдим, на който е повдигнато обвинение за това, че е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол – 1.59 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като в съдебната зала бе постигнато споразумение с представителя на прокуратурата. Съдът одобри постигнатото споразумение между страните, с което на подсъдимия бе наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца с 3 години изпитателен срок, лишаване от правоуправление за срок от една години и отнемане в полза на държавата на превозното му средство.

Младите хора внимателно наблюдаваха действията на всеки участник в съдебния процес, като след приключване на съдебното заседание им бяха разяснени важни подробности от съдопроизводството. Те бяха силно впечатлени и респектирани от последствията от този вид престъпления.

Учениците проявиха интерес по въпросите за наказателната отговорност, която носят като непълнолетни и пълнолетни, и поискаха през следващата учебна година да получат знания по важни правни въпроси, които ще са им полезни в живота занапред.

Много полезна и впечатляваща бе информацията за широкият кръг от професии и възможности, които дава образованието със специалност „Право“, за което не се изисква кандидатстване с дисциплина „математика“.

5 7_6

 

Споделено от https://www.arenasilistra.com/bg/den-na-otvorenite-vrati-v-rayonen-sd-silistra