429688713_961321032365849_398937892021389397_n

Покана за родителска среща във връзка с участието на ПГСУАУ „Атанас Буров“-Силистра по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути за училищата в страната“

На 03.07.2024 г. от 18:00 ч. в кабинет 102 ще се проведе родителска среща с родителите и класираните ученици, обявени в списъка.

Име, презиме, фамилия Клас
1. Виктория Викторова Виденова 8 а
2. Стоян Стоянов Стоянов 8 а
3. Преслав Петров Славов 8 а
4. Наталия Георгиева Георгиева 8 а
5. Габриела Тихомирова Неделчева 8 а
6. Кристиян Мартинов Тодоров 8 а
7. Михаела Михайлова иванова 10 а
8. Преслава Драгомирова Димитрова 10 а
9. Страхил Пламенов Цанков 11 а
10. Симона Георгиева Георгиева 9 в
11 Никола Ивелинов Неделчев 9 а
12 Никола Огнянов Костов 9 а
13 Ростислав Димов Василев 9 а
14 Мануела Николаева Русева 9 а
15 Дария Радославова Радева 9 а
16 Ивайло Николаев Михайлов 9 а
17 Калина Дамянова Димитрова 11а
18 Сияна Даниелова Кулева 11а
19 Магдалена Георгиева Иванова 11 а
20 Дияна Живкова Маргаритова 11 а
21 Пресиян Даниелов Маринов 11 а
22 Роксана Десиславова Йорданова 11 а
23 Дария Димитрова Атанасова 11 а
24 Моника Стоянова Стоянова 9 в
25 Антония Даринова Колева 11б
26 Марина Георгиева Чолакова 10 а
27 Стелиян Маринов Александров 11 б
28 Силвия Николаева Жечкова 10 а
29 Никола Цанков Неделчев 11б
30 Джан Гюлент Ешреф 11 б
31 Ачелия Юксел Юсеин 10б
32 Селяй Сунай Селадин 10б
33 Берфин Алиосманова Балабанова 9 в
34 Ивайла Антониова Желязкова 9 в
35 Десислава Руменова Петрова
36 Десислава Тодорова Жекова 8 б
37 Надежда Даринова Митева 10в
38 Даниел Борисов Желязков 9 в
39 Белослава Десиславова Трифонова 8 в
40 Денислава Радославова Димитрова 10 в

 

Ръководители:

  1. Даниела Момчева Богданова
  2. Тодорка Костадинова Тодорова
  3. Светла Георгиева Цветанова
  4. Снежана Тодорова Стойчева – Енчева