Ресторантьор с разширено изучаване на английски език
Основна информация

 • Прием след основно образование
 • Срок на обучение: 5 години
 • Разширено изучаване на английски език
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценките от I-ви чужд език и изобразително изкуство от свидетелството  за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Професия: Ресторантьор – / учебен план/
 • Специалност:  „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

1Ресторантьорската дейност в РБългария непрекъснато се разраства, утвърждава и усъвършенства. Отчита се постоянен ръст на реализирания оборот от дейността на заведенията за хранене и развлечение. Увеличава се и туристопотокът, който е един от основните фактори за развитие на ресторантьорския бизнес. Увеличава се конкуренцията между заведенията и това налага подобряване на ресторантьорските услуги, както и качеството на ресторантьорското обслужване.

Съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България има подготовката на кадри със съответната квалификация. Богатата гама от заведения за хранене и развлечение в гр. Силистра и страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите.

В пазарната икономика с въвеждането на европейски стандарти се изисква кадрите да са квалифицирани. Това налага обучението на специалисти с по-широк спектър на знания в тази област.

За изграждането на добри кадри за туристическата индустрия са необходими не само знания за какво, кога и как, но и умения да се прилага в реалната практика наученото, да се реагира адекватно на ситуацията.

Професионални компетенции:

 • Успешна реализация в системата на туризма – туристически комплекси, ресторанти, заведения за отдих и развлечение и други с ресторантьорска дейност.
 • Възможност и за организиране на собствен бизнес, съгласно изискванията на Европейския съюз.
 • Умения за организация на приготвяне и художествено сервиране на храна за приеми, коктейли и празненства.
 • Сфера на дейност – работата е в сферата на ресторантьорството и хотелиерството.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Управител на заведение за обществено хранене;
 • Управител на ресторант;
 • Управител на сладкарница/кафене/снекбар;
 • Главен готвач;
 • Салонен управител.Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!