Бизнес-администрация с разширено изучаване на немски език
Основна информация

 • Прием след основно образование
 • Срок на обучение: 5 години
 • Разширено изучаване на немски език
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценките от I-ви чужд език и география от свидетелството  за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Професия: Офис-мениджър – / учебен план/
 • Специалност:  „Бизнес администрация“

4

2 IMG_20201028_1011238 12b 7

IMG-d2f01da16546da7a9e6b224ea71979ee-VIMG-5f98e04b3abc80a630ed941bdd47de5c-V IMG-515eb98693440bbce9f1e1ee57d67bdc-V IMG-696d1339bbf8044fe44d8805f0dd45f5-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионални компетенции:

 • Знания, гарантиращи солидна икономическа подготовка;
 • Предприемачески умения и бизнес култура
 • Извършване на оперативна и административна дейност;
 • Работа с офис техника, картотеки и документация и др;
 • Вземане на самостоятелни решения;
 • Качества в работата като отговорност и коректност;
 • Извършване на оперативна и административна дейност.
  За учениците от специалност „Малък и среден бизнес“ се предоставя възможност да бъдат включени в мобилност с обучителна практика в европейски държави по програма „Еразъм+“.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Административни оргнизатори;
 • Финансово-счетоводни специалисти;
 • Икономисти, финансисти;
 • Технически сътрудници;
 • Бизнес аналитици и др.,
 • Предприемачи за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.


 

График:
Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 13.06.2023 г.

– математика – 16.06.2023 г.

  • Обявяване на резултатите от тестовете – до 12.07. 2023 г.
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07.07.2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07 2023 г.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –  13 – 17.07. 2023 г.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 20 – 24.07. 2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на третия етап на класиране – до 31.07 2023 г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 – 02.08. 2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на  трети етап на класиране  и броя на незаетите места– до 04.08. 2023 г.
  • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране на ученици – 07 – 08.08.2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвъртия етап на класиране – до 10.08. 2023 г.
  • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 11 – 14.08. 2023 г.
  • Обявяване  на броя на незаетите места след четвърти етап на класиране  и – до 16.08. 2023 г.
  • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  – 16.08. – 08.09.2023 г.
  • Утвърждаване на реализирания ДПП от началника на РУО – до 14.09.2023г.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2023 г. до 08.09.2023 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.


Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!