Ръководство

Контакти

  • Денка Димитрова Михайлова — Директор – economics_ss@abv.bg
  • Ирина Тодорова Гетова — Заместник директор по учебната дейност – igetova@abv.bg
  • Пламен Драганов Петров — Заместник директор по учебната дейност