Ръководство

Контакти

  • Денка Димитрова Михайлова — Директор – info-1900506@edu.mon.bg
  • Ирина Тодорова Гетова — Заместник директор по учебната дейност
  • Гергана Недкова Тодорова – Заместник директор по АСД
  • Даринка Тодорова Йорданова – Ръководител на направление ИКТ