Ръководство

Контакти

  • Денка Димитрова Михайлова — Директор – economics_ss@abv.bg
  • Даринка Тодорова Йорданова – И.Д. Директор – y0rdan0va@abv.bg
  • Ирина Тодорова Гетова — Заместник директор по учебната дейност – igetova@abv.bg
  • Николай Кирчев Колев — Заместник директор по административно-стопанските дейности – nikol_nkk@abv.bg