3

„Магистрати за един ден”

На 15.04.2019г., в Окръжен съд – Силистра се проведе  „Ден на отворените врати”, който е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Целта на инициативата е повече прозрачност в дейността на съдебната система, чрез предоставяне  възможност  участниците лично да се запознаят с работата на магистратите …

РАДЕВ5

Браво на участниците в 13-ата Областна литературна конференция!

На 12 април в залата на Художествена галерия се състоя награждаването в 13-ата Областна ученическа литературна конференция „Творим позиции чрез композиции“, проведена в Силистра от РУО на МОН Силистра, община Силистра и Великотърновския университет, представен от проф. д-р Радослав Радев, консултант на есетата на ученици от 11-12 клас. 55 ученици …

2

Магистрати гостуваха на учениците от ПГСУАУ „Атанас Буров”

През месец март магистрати от Окръжен, Районен и Административен съд, Силистра бяха гости в часа на класа в X, XI и XII клас на гимназия „Атанас Буров”. Проведоха се интересни дискусии на следните теми: Домашното насилие над малолетни и непълнолетни. Мерки за защита правата на жертвите. Същност на договора. Правна …

1

Aтелие Френска кухня с шеф Владимир Стамов и ученици от 11в и12г класове

                                      В рамките на провеждащата се в страната седмица на франкофоните, в съвместен българо- френски проект, на 27.03 в се състоя майсторски клас на нашия съгражданин – шеф Владимир Стамов в кухнята …

11

INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по предприемачество

От 13 до 15.03  в Русенски университет се проведе работна среща по проект INNOVENTER, в която със свои презентации взеха участие педагози от ПГСУАУ. Специалистите по предприемачество Д.Денева и Ж.Николова показаха пред участниците резултатите от обучението на общо 35 ученици от нашата гимназия по проект „INNOVENTER – Иновативни професионални обучения …