3

ПГСУАУ се включи в иницитивата „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Из страницата на Областен Информационен Център Силистра: „Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции и да …

LOGO3

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” – училищен кръг

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” Организира провеждането на училищен кръг на НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” Условия за участие: Участници в състезанието могат да бъдат ученици от 11 и 12 клас. Разработването на бизнес идеите и класирането са индивидуални. Изисквания към разработките: Желаещите да участват …

IMG_20191219_102743

Предколеден открит урок в ЦСОП

На 19.12.2019г. се проведе предколеден открит урок в Център за специална образователна подкрепа – гр. Силистра, в който по покана се включиха ученици и учители от ПГСУАУ „Атанас Буров“. Децата от ЦСОП приготвиха за своите гости и приятели апетитни сандвичи и принцеси, а възпитаниците на ПГСУАУ „Атанас Буров“ изпекоха за …

1

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПГСУАУ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА!

На 6 декември 2019г., Центърът за развитие на човешките ресурси отбеляза 20 години от създаването си с Конференция на тема „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+ – Changing lives, Opening minds“. На събитието бяха наградени най-успешните проекти и проектът „Valeurs europeennes par ouvrages numériques“, чийто координатор …

5

Седмицата на четенето

От фейсбукстраницата на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра: „Ученици от осми клас специалностите „Туризъм“ и „Ресторантьорство” от ПГСУАУ „Атанас Буров” посетиха Регионална библиотека „Партений Павлович”. В седмицата на четенето те се запознаха с услугите, които предлага библиотеката и разгледаха част от отделите. В отдел Книгозаемане разгледаха най-новите книги от …