0-02-05-555216eeead9da5b686b4a5f903a4252850a6fa5848691eaae1477ea13188835_5ede708f

„Моето зелено бъдеще“

На 08.06. 2019 г. в град Враца се проведе Национален форум „Моето зелено бъдеще“, в който участва Едже Нурай Дауд от VIII в клас. Националният форум има за цел да провокира интереса на учениците към екологични проблеми, активното гражданско поведение и отговорността при опазването на околната среда и биологичното разнообразие. …

3

Среща с бъдещето

Когато се усети полъхът на лятото, това традиционно означава романтика, прераждане, промени и … избори. За много от учениците това е времето, в което започва нов етап от живота им, съпътстван от решения за тяхното бъдеще. Често повечето разчитат на родителите си, но когато сами се докоснат до атмосферата в …

6

15 май – празник на зрелостта

На 15 май 2019г. абитуриентите от нашата гимназия на прага на своята зрелост казаха „сбогом” на училището и едно изпълнено с много любов и признателност „благодаря” на учителите си. Под звуците на „Един неразделен клас“ 100 абитуриенти от 4 специалности бяха посрещнати на двора на училището от учениците от 8 до …

3

„Магистрати за един ден”

На 15.04.2019г., в Окръжен съд – Силистра се проведе  „Ден на отворените врати”, който е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Целта на инициативата е повече прозрачност в дейността на съдебната система, чрез предоставяне  възможност  участниците лично да се запознаят с работата на магистратите …

РАДЕВ5

Браво на участниците в 13-ата Областна литературна конференция!

На 12 април в залата на Художествена галерия се състоя награждаването в 13-ата Областна ученическа литературна конференция „Творим позиции чрез композиции“, проведена в Силистра от РУО на МОН Силистра, община Силистра и Великотърновския университет, представен от проф. д-р Радослав Радев, консултант на есетата на ученици от 11-12 клас. 55 ученици …