Организация на туризма и свободното време с разширено изучаване на френски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 13 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценките по География и икономика и  І—ви чужд език от свидетелството  за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: френски език

Професионални компетенции

 • Умения за планиране, подготовка и провеждане на туристическо пътуване;
 • Подбор на дестинация, туристически обекти, места за настаняване и изхранване, подходящи допълнителни и развлекателни услуги, анимационна програма и др.
 • Изготвяне на проучвания за туристическото търсене, предлагане и конкуренция;
 • Умения за предоставяне на вярна, точна и своевременна информация на туристите;
 • Умения за създаване на професионални контакти и договорни отношения между производители, контрагенти и доставчици на туристически услуги;
 • Предлагане, представяне и рекламиране на туристически продукти;
 • Умения за подбор на подходящи рекламни канали, носители и средства;
 • Оказване на резервационни и консултантски услуги;
 • Пласмент на допълнителни услуги;
 • Изготвяне и обработване на туристическа документация;
 • Упражняване на кореспондентски услуги;

Учебен план- следвайте линка

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • „Организатор пътувания“;
 • „Специалист туризъм“;
 • „Служител  пътническа агенция/ бюро“;
 • „Служител  резервации“;
 • „Служител информация за пътувания“;
 • „Организатор пътнически транспорт“.Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдатпредприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.