Държавен план-прием

Заповед на РУО Силистра за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година

 ПГСУАУ“Атанас Буров“ обявява за прием след завършено основно образование след трети етап на класиране:

– едно свободно място специалност Икономическа информатика ;
– две свободни места специалност Организация на туризма и свободното време.
Подаване на документи за участие в класиране от 29.08.2018г. до 05.09.2018г. – 9,00ч. – 15,00ч. в гимназията

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Икономическа информатика.

Заповед на Директора на ПГСУАУ за прем след завършено основно образование след трети етап на класиране, специалност Организация на туризма и свободното време.