История

История и етапи на развитие на гимназията

Училището – една институция, която превръща детето в здравомислещ човек, една територия, чиято история ни кара да се доверим, едно място, чийто престиж се гради всеки ден от нас – преподаватели, ученици, родители.

ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра e утвърдена и водеща държавна професионална гимназия в област Силистра. Гимназията е основана през 1963 година със Заповед № 125/28.05.1963 г. като Техникум по икономика, а от 2003 г. съгласно Заповед № РД-09-332 от 07.04.03 г. се преименува като Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги.

От учебната  2007/2008 учебна година с Решение на Министерски съвет №222/06.04.2007 ПГСУАУ разполага със собствена сграда – публична държавна собственост, , намираща се на бул. „Македония” № 121.

От месец август 2008 г. училището носи името на българския държавник, финансист и  политик Атанас Буров. Училището е член на Българската асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство.

ПГСУАУ „Атанас Буров“  е първата професионална гимназия в област Силистра, която реализира дуална форма на обучение през 2018г.

 

Нашият патрон


thumbwm
 Атанас Димитров Буров (30 януари 1875 – 15 май 1954) е известен български финансист, филантроп, дипломат и политик от Народната партия, а по-късно на умереното крило на Демократическия сговор.

Считан е за една от най-влиятелните фигури в българския политически живот през първата половина на 20 век.

Атанас Буров е роден в Горна Оряховица на 12 февруари (31 януари стар стил) 1875.

Учи в родния си град и в Априловската гимназия в Габрово.
Завършва политически и финансови науки в Сорбоната в Париж.

След завръщането си в България ръководи строителството на железопътната линия София – Кюстендил и участва в управлението на редица предприятия – минното Българско акционерно дружество „Бъдеще“, Българска търговска банка, Застрахователно дружество „България“, Акционерно дружество „Бяло море“ и други.

Атанас Буров получава титлата професор в Свободния университет за политически и стопански науки (днес УНСС), а за заслугите си за развитието на университета по-късно е обявен и за „Почетен деятел на Свободния университет“.

Награден с Орден за храброст за участието си Балканската война през 1912 г.

Той е министър на търговията, промишлеността и труда (1913, 1919 – 1920) и на външните работи и изповеданията (1926 – 1931).

Атанас Буров умира на 15 май 1954 година в затвора в Пазарджик, където излежава присъда след Деветосептемврийския преврат от т.нар. Народен съд.

Символи и ритуали на ПГСУАУ

himn

Клетва на младия БУРОВЕЦ

kletva