Награди и постижения

Около 30 % от учениците в гимназията са участвали в различни олимпиади, конкурси и състезания. Участие в училищен/общински кръг на олимпиади  и състезания по професии – 348. Участие в областен/регионален кръг на олимпиади  и състезания по професии – 46. Участие в национален кръг на олимпиади  и състезания по професии  – 34. Има 12 класирания  на призови позиции от  национален кръг на олимпиади  и състезания  и получени  множество призови и  специални награди. 2 ученици са стипендианти на фондация „Атанас Буров“.

От учебната 2009/2010 г е въведена в действие система за морално и материално стимулиране на ученици и учители.

През учебната 2015/16 година ученичката Ваня Стойчева стана лауреат на олимпиадата по география и участва в международната олимпиада в Пекин, Китай. На същата ученичка за пръв път в историята на училището  бе присъдена Национална диплома.

Има множество присъдени професионални награди и на преподаватели от ПГСУАУ.