Покана за участие в ден на „Отворени врати“

loga1

Colorful Playful School Calendar Flyer

 

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз