График на дейностите по приема след завършено основно образование

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 16.06.2021 г.

– математика – 18.06.2021 г.

  • Обявяване на резултатите от тестовете – до 25.06.2021 г. вкл.
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 -07.07.2021 г. вкл.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 13.07.2021 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране – до 16.07.2021 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – до 22.07.2021 г. вкл.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – до 30.07.2021 г. вкл.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 10.09.2021 г. вкл.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2021 г. до 10.09.2021 г.  от 08.00 ч. до 17.00 ч. в работните дни от седмицата.

..