Организация на хотелиерството с разширено изучаване на английски език
Основна информация

 • Прием след основно образование – 26 ученици
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценка от НВО по Математика, оценките по География и І—ви чужд език от свидетелството за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Разширено изучаван чужд език: английски език

  Учебен план- следвайте линка


  Професионални компетенции

 • Умения за създаване на професионални контакти и договорни отношения между производители, контрагенти и доставчици на туристически услуги;
 • Делови контакти на български и чужд език;
  За учениците от специалност „Организация на хотелиерството“ се предоставя възможност да бъдат включени в мобилност с обучителна практика в европейски държави по програма „Еразъм+“.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Администратори в хотели;
 • ОТЗ на ресторанти и др.

image0 image2 image4 image10274166273_482300649944177_2617865003947580596_npixiz-04-03-2022-07-59-12 IMG_20210624_212551_resized_20210909_084800124br

 Кетъринг с разширено изучаване на английски езикОсновна информация

received_1175434306277294R 1 2

R11 R222 R333 R444 sn8 sn4 20210401_152505_1 20210401_145532_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


График:

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 13.06.2023 г.

– математика – 16.06.2023 г.

  • Обявяване на резултатите от тестовете – до 12.07. 2023 г.
  • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07.07.2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07 2023 г.
  • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –  13 – 17.07. 2023 г.
  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 20 – 24.07. 2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на третия етап на класиране – до 31.07 2023 г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 – 02.08. 2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на  трети етап на класиране  и броя на незаетите места– до 04.08. 2023 г.
  • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране на ученици – 07 – 08.08.2023 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвъртия етап на класиране – до 10.08. 2023 г.
  • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 11 – 14.08. 2023 г.
  • Обявяване  на броя на незаетите места след четвърти етап на класиране  и – до 16.08. 2023 г.
  • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  – 16.08. – 08.09.2023 г.
  • Утвърждаване на реализирания ДПП от началника на РУО – до 14.09.2023г.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2023 г. до 08.09.2023 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.


Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!Уважаеми родители,

Грижите за младия човек, неговото личностно израстване и професионална реализация е основен приоритет в дейността ни. Чрез модерна база, висококвалифицирани преподаватели, оптимална организация на учебно-възпитателния процес, подходящи форми на извънкласна дейност, силна връзка с фирми, родители и общество ние постигаме ефективна образователна структура. В ПГСУАУ ”Атанас Буров” вашите деца ще се научат да бъдат творчески личности, умеещи да комуникират, да създават и творят , да бъдат предприемачи в динамична икономическа и трудова среда, да работят в екип, да бъдат социално отговорни с ценностна система за учене през целия живот.