Председател на съвета на настоятелите:

Елена Севдалинова Трифонова

Членове на съвета на настоятелите:

Мая Тодорова Лазарова

Марияна Йорданова Петрова

Миглена Димитрова Керанова-Фердинандова

Добрина Тодорова Иванова

Надя Борисова Димова

Иван Ненов Иванов