„Ученически практики 2“ учебна 2022/2023г.

1                              2

 

ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра продължава своите дейности по проект „Ученически практики 2“. За поредна година работодателите приемат с огромно доверие и желание учениците, обучават ги и ги подготвят за работа в реална работна среда.

МОМЕНТИ ОТ ПРАКТИКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“

Крестън Булмар 1 Крестън Булмар 2Крестън Булмар3 М.Колева М.Колева2 Маринка К. Маринка Колева Прима 2 Прима ООД Прима Самси плюс 1 Самси плюс СК Прима

ТГТ 42ТГТ

МОМЕНТИ ОТ ПРАКТИКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

D

R

M

M1