results

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 21.02.2021г.

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ:

Първа състезателна група / учебно съдържание 7 клас /

Втора състезателна група / учебно съдържание 8 клас /

Трета състезателна група / учебно съдържание 9 клас /

Четвърта състезателна група / учебно съдържание 10 клас /

Пета състезателна група / учебно съдържание 11-12 клас /

ПРОТОКОЛИ ЗА ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ:

Първа състезателна група / учебно съдържание 7 клас /

Пета състезателна група / учебно съдържание 11-12 клас /