D

НЕзависим от зависимостите

Приключиха двата ученически конкурса в кампанията „НЕзависим от зависимостите“
Общински съвет по наркотични вещества и Превантивният информационен център по зависимости обявиха конкурсите по случай месец Февруари – «Месецът на трезвеността» .
Сред наградените участници са и нашите ученици:
На I място е Мириам Десимирова Стоянова – 10а клас за колаж „Моят свят – свят без зависимости“, във възрастова група VIII-XII клас
На II място е Силвена Яворова Трифонова за компютърна рисунка „Моят свят – свят без зависимости“, във възрастова група VIII-XII клас– 10в клас
Поощрителна награда за колаж „Моят свят – свят без зависимости“– Виктор Геомил Георгиев – 9а клас
Мириам Стоянова, 10а 
D
Силвена Трифонова, 10в
S
Виктор Георгиев,9а
V