panorama5-2

Пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

loga

sn3ПГСУАУ „Атанас Буров“ е първата гимназия в Силистренска област въвела обучението чрез работа – дуална система на обучение през учебната 2018-2019г.  по специалността „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия „Ресторантьор“.

Първото си пробно стажуване преминаха ученици от 9в и 10в класове, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия „Ресторантьор“  с ръководител инж. Р. Раданова – учител по професионална подготовка.  Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. При спазване на противоепидемичните мерки, запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в рест. „Истър“, рест. „Сладост“, бар-ресторант „The Red One“, кафе – аперитив „Златна раковина“.

Собствениците на фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Стратегията на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр. Силистра за прилагане на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.
sn4 sn5 sn6 sn7 sn8 sn9 sn10sn11sn12sn13