9

От учители за учители – споделяне на добри практики по чужд език

На 26-ти ноември в платформата MS Teams се проведе онлайн семинар по методическо подпомагане „От учители за учители – споделяне на добри практики по/ на чужд език“ , организирано от РУО, на тема: „Извънкласните дейности по чужд език като мотивация за учене на чужд език и средство за постигане на ключовите компетентности, заложени в учебните програми“ В семинара преподаватели от 10 училища от града и региона представиха пред колеги, младши учители, разнообразни извънкласни дейности, иновативни методи на преподаване, участия в състезания и конкурси. Нашата гимназия бе представена от г-жа Елена Трифонова – учител по английски език. Тя запозна аудиторията както с индивидуалните си изяви през последните две учебни години, така и с тези на методическото обединение по чужд език в ПГСУАУ „Атанас Буров“. Многобройните призове, награди и класирания на нашите възпитаници както по английски, така и по немски и френски език за пореден път доказаха не само високото ниво на езикова подготовка, което бъдещите икономисти получават, но и безспорния професионализъм на чуждоезиковите специалисти в ПГСУАУ „Атанас Буров“. Срещата, дори и проведена онлайн, бе изключително ползотворна и интересна, а споделянето на добри практики, опит и идеи е от първостепенно значение за развитието на всеки учител.