IMG_3031

Успешно реализирана професионална практика във Франция

erasmus-BG2humanres

С много усмивки и положителни емоции се завърнаха преди дни от Франция ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“. В продължение на две седмици те бяха в гр. Тулон, където проведоха професионалната си практика във френски ресторанти в рамките на проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030801  на тема „Трансфер на европейски практики в туризма чрез мобилност” по програма „Еразъм+“. За намирането на работни места ни съдейства ПГ по хотелиерство „Anne Sophie Pic“, с която сме в партньорски взаимоотношения.

В ресторантите учениците имаха възможност да се запознаят с тънкостите на френската кухня и особеностите при обслужване на клиенти. Възпитаниците на ПГСУАУ се обучават в гимназията в специалностите „Организация на туризма и свободното време“ и „Ресторантьорство“, с разширено изучаване на френски език.

Стажът във Франция им позволи да упражнят на практика усвоените в училище знания и умения и да придобият нови компетентности, които ще могат да обменят със своите съученици. И всичко това в реална чуждоезикова среда, което им помогна да задълбочат и упражнят познанията си по чужд език.

В свободното време учениците имаха възможност да посетят различни забележителности в град Тулон и региона. Впечатлени са от гостоприемството и любезността на французите, които във всеки един момент бяха готови да им помагат и да ги напътстват.

За тях това остана едно незабравимо преживяване, благодарение на възможностите, които предоставя Европейската програма „Еразъм+“.

 

IMG_2996IMG_2918IMG_2783IMG_3031IMG_3023