pgsuau

ПОКАНА

  pgsuau

    Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ гр. Силистра ви кани на тържественото откриване на учебната 2022/2023 година на 15.09 2022г. от 9.00ч. в двора на гимназията.

Нови класове: VIIIа кл. специалност „Икономическа информатика“ с класен ръководител Светла Цветанова, VIIIб кл. специалност „Малък и среден бизнес“ с класен ръководител Десислава Димитрова, VIIIв кл. специалност „Организация на туризма и свободното време“ и „Кетъринг“ с класен ръководител Веселка Атанасова.