433269262_7423433911047667_2363487487039982439_n

Учители от ПГСУАУ“Атанас Буров“ се завърнаха от обучителен курс в Рим

В периода 24-30 март осем учители от ПГСУАУ „Атанас Буров“- гр.Силистра, съвместно с други участници от Германия, Кипър и Унгария се включиха в обучение с мобилност по програма “Еразъм+”, сектор “Училищно образование” на тема “Справяне със стреса и техники за благополучие за учители”. Квалификационният курс се проведе в обучителния център на Europass Teacher Academy в Рим. В продължение на шест дни бяха усвоени знания и проведени практически упражнения за успешно справяне със стреса и синдром на прегарянето, техники за релаксация, рефлексия, контрол на емоциите, измерване на благосъстоянието. Предвидена беше и богата културна програма с посещения на най – популярните забележителности на Рим – Ватикана, Вила Боргезе, Римски форум, Пантеон, Испански площад и площад Навона, фонтанът Ди Треви, музея на Леонардо да Винчи и др.

ПГСУАУ е с петгодишна акредитация в КД1 на Програма „Еразъм+“ в секторите „Училищно образование” и  „Професионално образование и обучение“. През м.септември 2023г. 30 ученици от специалностите „Икономическа информатика“, „Електронна търговия“ и „Туризъм“ реализираха своята обучителна практика в гр. Римини, Италия. В групата се включиха за обмяна на опит и трима учители по професионална подготовка.

Гимназията ще продължи да провежда своята политика на формиране в учениците на висока интелектуална подготовка и култура, ясно изразено гражданско и европейско съзнание и поведение, способности за ефективна реализация и да повишава квалификацията на педагогическите специалисти.

page1