Електронен регистър на квалификационната дейност


2013-2014 г.

Име и фамилияТемаВид на квалификационната формаОрганизаторМясто на провежданеПриложимост
Дочка МилушеваРегионална конференция по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияРИО на МОНСилистраРабота по проекти
Ирина ГетоваРегионална конференция по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияРИО на МОНСилистраРабота по проекти
Росица РадановаРегионална конференция по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияРИО на МОНСилистраРабота по проекти
Диана ЖековаРегионална конференция по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияРИО на МОНСилистраРабота по проекти
Диана ЖековаЕлектронни таблици за напредналикурсРИО на МОНСилистраВ УД и ИКД
Даринка ЙордановаПърва секторна конференция и Дни на професиите по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияЕкип по проекта, РИО на МОНВарнаРабота по проекти
Наталия КрумоваПърва секторна конференция и Дни на професиите по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияЕкип по проекта, РИО на МОНВарнаРабота по проекти
Юнзюля ЧакъроваПърва секторна конференция и Дни на професиите по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияЕкип по проекта, РИО на МОНВарнаРабота по проекти
Диана ГанчеваПърва секторна конференция и Дни на професиите по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияЕкип по проекта, РИО на МОНВарнаРабота по проекти
Ирина ГетоваУвеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности-подготвителен период“курсЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“СилистраРабота по проекти
Дияна ДеневаУвеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности-подготвителен период“курсЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“СилистраРабота по проекти
Димитрина ТрифоноваУвеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности-подготвителен период“курсЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“СилистраРабота по проекти
Ирина ГетоваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Дияна ДеневаОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Димитрина ТрифоноваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Дочка МилушеваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Марияна ВинароваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Наталия КрумоваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Диана ГанчеваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Живка НиколоваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Диана ЖековаОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Гюлсевин ХамдиОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Юнзюля ЧакъроваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Стоянка ЖелязковаОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Иванка АлексиеваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Росица РадановаОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Даринка ЙордановаОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Мая ТодороваОбучение на учителите-специалисти по проект „Нова възможност за моето бъдеще“вътрешноквалификационно обучениеЕкип по проект ПГСУАУ „Атанас Буров“Работа по проекти
Ирина ГетоваУправление на образованието – Велико Търново 2013 гфорумРИО на МОНВ. ТърновоВ УД и ИКД
Дочка МилушеваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Ирина ГетоваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Марияна ВинароваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Наталия КрумоваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Илка ЛазароваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Диана НейковаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Диана ГанчеваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Елисавета БоеваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Анелия НиколоваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Кристалина ИвановаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Пенка ПеневаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Иванка АндоноваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Дияна ДеневаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Живка НиколоваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Диана ЖековаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Гюлсевин ХамдиРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Йорданка ДемироваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Станислава ВеликоваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Елена КърковаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Юнзюля ЧакъроваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Стоянка ЖелязковаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Иванка АлексиеваРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Росица РадановаРазпознаване и управление на емоциите семинарУКПППУ къмПГСУАУ „Атанас БуровСилистрав УВР
Диана ЖековаПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Дияна ДеневаПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Диана НейковаПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Диана ГанчеваПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Наталия КрумоваПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Жан ВасилевПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Йорданка ДемироваПревенция на училищното насилие, агресията и други негативни проявикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ работата като кл.р-л и учител
Марияна ВинароваРазвиване на управленски уменияобучениеМОН, НБУ-ЦППОБоровец БанкяСамооценяване на ПО
Наталия КрумоваРазвиване на управленски уменияобучениеМОН, НБУ-ЦППОБоровец БанкяСамооценяване на ПО
Марияна ВинароваАктуални проблеми на годишното счетоводно приключване за 2013 г.“СеминарОРКП “Мисъл“, Сп.“Счетоводство плюс“ СофияЧасовете по счет.дисциплини
Донка ИвановаТворчество в класната стаясеминарРИО - СилистраЕГ“Пейо ЯворовВ учебния процес
Елена ТрифоноваТворчество в класната стаясеминарРИО - СилистраЕГ“Пейо ЯворовВ учебния процес
Стефка РусеваОбучителен семинар по програма Леонардо да ВинчисеминарЦРЧРЦРЧРВ работата по проекти
Стефка Русева„Еnseigner la francophonie”/Как да преподаваме фр. ез./ конференцияУправителния съвет на АПФБСУ„Свети Климент Охридски“В учебния процес
Живка НиколоваМениджърска компетентност в урока и училищетосеминарДепартамент за модерни обучителни методи при ВУМКГр.ДобричВ УД и ИКД
Станислава ВеликоваИнтегриране на ученици със СОП в условията на Общообразователно училищесеминарМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ урочната работа
Иванка АлексиеваИнтегриране на ученици със СОП в условията на Общообразователно училищесеминарМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ урочната работа
Гюлсевин ХамдиИнтегриране на ученици със СОП в условията на Общообразователно училищесеминарМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПССилистраВ урочната работа
Росица РадановаОбучение по интеркултурно образование по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище"семинарРИО на МОН Силистра СилистраВ УД и ИКД
Елисавета БоеваОбучение по интеркултурно образование по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище"семинарРИО на МОН Силистра СилистраВ УД и ИКД
Елена КърковаОбучение по интеркултурно образование по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище"семинарРИО на МОН Силистра СилистраВ УД и ИКД
Тодор БорисовОбучение по интеркултурно образование по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище"семинарРИО на МОН Силистра СилистраВ УД и ИКД
Иван НеновОбучение по интеркултурно образование по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище"семинарРИО на МОН Силистра СилистраВ УД и ИКД
Станислава ВеликоваОбучение по интеркултурно образование по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище"семинарРИО на МОН Силистра СилистраВ УД и ИКД
Станислава ВеликоваЗащита на ІІІ ПКС - Технология на обучението по математикаЗащита на дипломна работаДИУУ София РИО СилистраСилистрав УВР
Даринка ЙордановаЗащита на ІІІ ПКС - Технология на обучението по математикаЗащита на дипломна работаДИУУ София РИО СилистраСилистрав УВР
Гюлсевин ХамдиЗащита на ІІІ ПКС - Технология на обучението по математикаЗащита на дипломна работаДИУУ София РИО СилистраСилистрав УВР
Дияна Денева„Развитие на предприемачески умения и култура в училището”практикумВУ Междунар. колеж и ДМОМгр.Доб-ричВ процеса на обучение
Елена КърковаЗащита на V-та ПКСкурсДИПКУСт.Загорав УВР
Илка ЛазароваЗащита на V-та ПКСкурсДИПКУСт.Загорав УВР
Елисавета БоеваОбучение на изявени педагогически специалистикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПСВарнав УВР
Елена КърковаОбучение на изявени педагогически специалистикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПСВарнав УВР
Иванка АндоноваОбучение на изявени педагогически специалистикурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПСВарнав УВР
Нели ГосподиноваФормиране на знания, компетентности и умения за оценяването на ученицитекурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПС СилистраВ процеса на обучение
Маргарита АндрееваФормиране на знания, компетентности и умения за оценяването на ученицитекурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПС СилистраВ процеса на обучение
Анелия НиколоваФормиране на знания, компетентности и умения за оценяването на ученицитекурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПС СилистраВ процеса на обучение
Емилия ВасилеваПедагогически специалисти.......след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни годиникурсМОН по проект BG051PO001-3.1.03-0001 КПСРусеВ процеса на обучение
Йорданка ДемироваПодобряване на функционалната грамотност на учениците в 8-12 клас чрез обучението по БЕЛсеминарРИО на МОН СилистраСилистраВ УД и ИКД
Иванка СтояноваОбучение в толерантносткурсЦОИДУЕМВарнаработа в мултикултурна среда
Иванка СтояноваАкценти от теорията на познанието за критическото мисленесеминар с интерактивна лекцияРИО на МОНСилистраУВР
Станислава ВеликоваБазови умения за работа с GeoGebraПракт. семинарРИО Силистра ДИКПО ВарнаСилистраСъздаване на уч.мат. по математика
Пламен Петров„Обучение на педагогически специалисти (помощник-директори) за формиране на базови управленски компетентностиОбучителен курсМОН-Проект Квалификация на педагог. СпециалистиНИОКСО гр. БанкяОперативно
Ирина Гетова„Обучение на педагогически специалисти (помощник-директори) за формиране на базови управленски компетентностиОбучителен курсМОН-Проект Квалификация на педагог. СпециалистиНИОКСО гр. БанкяОперативно
Ирина Гетова„Формиране и оценяване на основни компетентности в природните науки чрез обучението по химия и опазване на околната среда“Тематичен курсРИО ПМГ „Кл. Охридски“уч.дейност
Елисавета Боева„Формиране и оценяване на основни компетентности в природните науки чрез обучението по химия и опазване на околната среда“Тематичен курсРИО ПМГ „Кл. Охридски“уч.дейност
Ирина Гетова„Акценти от теорията на познанието и приложението им за развиване на критическо и аналитично мислене“работна срещаРИОПГСУАУ „Атанас Буров“уч.дейност
Ирина Гетова„Увеличаване на възможностите за придобеване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности“Информационен семинарЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“Силистрапред училищен екип по проекта
Дияна Денева„Увеличаване на възможностите за придобеване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности“Информационен семинарЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“Силистрапред училищен екип по проекта
Димитрина Трифонова„Увеличаване на възможностите за придобеване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности“Информационен семинарЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“Силистрапред училищен екип по проекта
Дочка Милушева„Увеличаване на възможностите за придобеване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности“Информационен семинарЕкип по проект BG051PO001-4.3.03-001 „Нова възможност за моето бъдеще“Силистрапред училищен екип по проекта
Марияна ВинароваНовите възможности за сътрудничество между средното и висшето икономическо образование в БългарияСеминарСтопанска академия „Димитър А. Ценов”СвищовКачество на ПО и кариерно развитие
Анелия НиколоваУчене в толерантностсеминарЦОИДУЕМгр.Варна
Диана Нейкова„НЛП ПРАКТИК"курсИнститут по невролингвистично програмиране - СофияВарнав учебната дейност
Диана НейковаДемографското бъдеще на България и ЕСсеминарИздателство „Просвета”Силистрав учебната дейност
Йорданка ДемироваЧетивната грамотност на учениците: модели за анализ на резултатите от регион.външно оценяване и технология за изготвянето мусеминарЦКОКУОСанданскив учебната дейност
Елена КърковаИнтеркултурен классеминарРИО на МОН,ЦОИДУЕМСилистрав учебната дейност
Иван НеновИнтеркултурен классеминарРИО на МОН,ЦОИДУЕМСилистрав учебната дейност
Нели ГосподиноваПредставяне на добри практики в обучението по АЕ по програма „Обещаващи лидери в образованието” на фондация „Америка за България”семинарРИО на МОНДуловов учебната дейност
Нели ГосподиноваПредставяне на добри практики в обучението по АЕ по програма „Обещаващи лидери в образованието” на фондация „Америка за България”семинарРИО на МОНТутраканв учебната дейност
Живка НиколоваПредприемачествосеминарМОН, Джуниър Ачийвмънт БългарияСофия, Център за подготовка на олимпийциОбучение на учители по предприемачество в гимназ.етап
Даниела ЦоневаПредприемачествосеминарМОН, Джуниър Ачийвмънт БългарияСофия, Център за подготовка на олимпийциОбучение на учители по предприемачество в гимназ.етап
Диана ЖековаНационална конференция по проект BG051PO001-3.3.07-001 „Ученически практики“конференцияекип по проектПловдивРабота по проекти


2014-2015 г

Име Тема Вид на квалификационната формаОрганизаторМясто на провежданеПриложимост
Стефка РусеваПреподаване на френски език чрез игрови методиoбучителен курсCREFECOКишинев, Молдовав учебната дейност
Дарина ЙордановаКреативна класна стаяобмяна на добри практикиЦентър за творческо обучение, гр.Софиягр.РусеВ УД и ИКД
Дочка МилушеваКреативна класна стаяобмяна на добри практикиЦентър за творческо обучение, гр.Софиягр.РусеВ УД и ИКД
Илка ЛазароваИнновативни педагогически практикиНационална кръгла маса на учителите по английски език „ Квалификация”СофияВ работата на МО и в учебните часове
Елена ТрифоноваУрочното планиране - как да направим необходимото зло по-лекообучителен семинарРИО на МОНЕГ ''Пейо Яворов" - гр. Силистрав учебната  дейност
Десислава ПетроваУрочното планиране - как да направим необходимото зло по-лекообучителен семинарРИО на МОНЕГ ''Пейо Яворов" - гр. Силистрав учебната дейност
Дочка МилушеваАктуални проблеми в образованиетосеминарРИО на МОНгр.ВарнаВ мениджмънта
Дочка МилушеваДизайн на ИКТ в училищеобучениеЦентър за творческо обучение, гр.Софиягр.СофияВ УД и ИКД
Ирина ГетоваАктуални проблеми на професионалното образование в направление "Обществено хранене и туризъмнационално съвещаниеАсоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България и МОНгр.Стара ЗагораВ мениджмънта
Ирина ГетоваРазработване на инструментариум за проверка и оценка на постиженията на учениците по Химия и ООСквалификационен курсРИО на МОНгр. Силистрав учебната дейност
Станислава ВеликоваeTwinning обучение - начинаещи и напредналиобучителен семинарЦРЧР, Еразъм+гр.Силистра, Офис център ул.Москва 8в учебната дейност и ИКД
Диана ЖековаeTwinning обучение - начинаещи и напредналиобучителен семинарЦРЧР, Еразъм+гр.Силистра, Офис център ул.Москва 9в учебната дейност и ИКД
Илка ЛазароваeTwinning обучение - начинаещи и напредналиобучителен семинарЦРЧР, Еразъм+гр.Силистра, Офис център ул.Москва 10в учебната дейност и ИКД
Кристалина ИвановаeTwinning обучение - начинаещи и напредналиобучителен семинарЦРЧР, Еразъм+гр.Силистра, Офис център ул.Москва 11в учебната дейност и ИКД
Елена ТрифоноваeTwinning обучение - начинаещи и напредналиобучителен семинарЦРЧР, Еразъм+гр.Силистра, Офис център ул.Москва 12в учебната дейност и ИКД
Нели ГосподиноваПрофесионален образователен семинар за участници по програми „Обучение за обещаващи лидери в образованието” и “Академия за училищни лидери”обучителен семинарФондация "Америка за България"хотел "Арена ди Сердика" - гр. Софияв учебната дейност
Дарина ЙордановаИстинско дигитално училищемеждународна конференцияКЛЕТ - БългарияОхрид, Македонияв учебната дейност
Дочка МилушеваИстинско дигитално училищемеждународна конференцияКЛЕТ - БългарияОхрид, Македонияв учебната дейност
Илка ЛазароваИстинско дигитално училищемеждународна конференцияКЛЕТ - БългарияОхрид, Македонияв учебната дейност
Иванка ЛипчеваТрафик на хорасеминар-тренингФондация "Екатерина Каравелова" и отдел "Образование"офис на фондациятав УД и ИКД
Иванка ЛипчеваГневът и агресията в училищесеминар-тренингОбщинска комисия за превенция на ПП и ПИЦ – Сс; Община Силистра Силистра8 и 9 клас в ЧК
Дочка МилушеваРаботен семинар по проект "Управление за ефективно професионално образование"Работен семинар по проект "Управление за ефективно професионално образование"МОНхотел "Рамада" гр. СофияВ мениджмънта
Ирина Гетова-ГеоргиеваРаботен семинар по проект "Управление за ефективно професионално образование"Работен семинар по проект "Управление за ефективно професионално образование"МОНхотел "Рамада" гр. СофияВ мениджмънта
Иванка ЛипчеваВиртуалното и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училищата Обучителен семинарОтдел Образование и ОКППП и ПИЦКонферентна зала на х-л ВиенаВ учебно-възпитателна дейност, извънкласни дейности, Училищно настоятелство
Гюлсевин ХамдиВиртуалното и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училищата Обучителен семинарОтдел Образование и ОКППП и ПИЦКонферентна зала на х-л ВиенаВ учебно-възпитателна дейност, извънкласни дейности, Училищно настоятелство
Елена КърковаВиртуалното и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училищата Обучителен семинарОтдел Образование и ОКППП и ПИЦКонферентна зала на х-л ВиенаВ учебно-възпитателна дейност, извънкласни дейности, Училищно настоятелство
Дочка Милушева Стефка РусеваПрограми на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Информационен денЦРЧРХотел „Данубе“В учебно-възпитателната дейност, в извънкласни дейности
Стефка РусеваПрограми на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Информационен денЦРЧРХотел „Данубе“В учебно-възпитателната дейност, в извънкласни дейности
Стефка РусеваПрограми на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Информационен денЦРЧРХотел „Данубе“В учебно-възпитателната дейност, в извънкласни дейности
Иванка Липчева„Разпознаване на наркотици. Превенция на зависимости“обучениеОбКБППМН и отдел „Образование и младежки дейности“СилистраВ учебно-възпитателната дейност, в извънкласни дейности
Иванка Липчева„Техники за работа с родителите“семинарОКБППМН и отдел „Образование и младежки дейности“, проф.д-р Даниела Тасевска-ВТУСилистраВ учебно-възпитателната дейност


[table “13” not found /]