Преподаватели

Отличия и награди за преподаватели:

*Анелия Николова – Плакет от ПГСУАУ „Атанас Буров” за принос в развитието на икономическото образование, 2014 г.

*Гюлсевин Хамди –Награда и спечелена купа за II място на отбора по роботика, Сертификат  за успешен ментор на отбор класирал се за фестивала по „Роботика за България“ ,  издания 2015/2016г. и издание 2016/2017г. ; Поздравителен адрес от кмета на Община Силистра по случай 24 май за постигнати високи резултати в педагогическата практика през учебната 2016/2017 г.; Грамота от Началника на РУО гр. Силистра за участие в III ОБЛАСТЕН ФОРУМ за споделяне на опит  1017г.; Грамота от Началника на РУО гр. Силистра за участие в РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА  1018г.; Награда за участие в в Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел в пилотната инициатива в „Гражданския диалог“ и Сертификат от European Commision и Областен Информационен Център гр. Силистра за ПЪРВО МЯСТО за Силистра в инициативата „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ 2019/2020г.

*Денка Михайлова, Директор на ПГСУАУ от 2018г. Награди: Награда на Министъра на образованието и науката за осигурена безопасна среда в училищата за организиране на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка; за прилагане на ефективни политики за прилагане и поддържане на високи образователни резултати, в т.ч. при ОРЕС; за повишаване доверието на общността в училищния екип и образователната система на регионално и национално ниво; за прилагане на ефективни модели за взаимодействие с родителите и превръщането им в партньори на институцията; за мотивиране на педагогическите специалисти да прилагат иновации в образователния процес – 2021г. ; Участие в държавен прием по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост по покана на Президента на РБългария 2006г.; Награда от Кмета на община Силистра за високи постижения в педагогическата практика -23.05.2007г. ; Грамота за участие във ХХХII Национална конференция по физика – 14.05.2004 ; Грамота за участие във ХХХIII Национална конференция по физика – 08.04.2005.

 *Десислава Димитрова -Грамота и плакет на Кмета на гр.Силистра за Учител на годината на Община Силистра за 2020- 21г. за високи постижения в педагогическата практика в професионалното образование и обучение

*Диана Ганчева – Награда на Кмета на община Силистра за високи постижения в педагогическата практика 20.05.2011г.; Грамота на „Учебна работилиница Европа“- за класирани ученици в конкурс за есета- гр. Плевен, 08.06.21г. ; Поздравителен адрес от РУО Силистра за отлично представяне в областна конференция „Училището-желана територия“ 03.05.2007г.; Сертификат на Икономически университет за придружаващ учител на отличени ученици в университетска олимпиада 27.11.2021г.

*Дияна Денева – Присъствие на прием по покана на Президента на РБългария по повод 24май-Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 2015г.; Грамота на МОМС за участие в Панорама на професионалното образование, Пловдив април 20212г. и на МОН април 2015г. и април 2016г.;

*Диана Жекова – Награда на Кмета на гр.Силистра 2001г. за постижения в педагогическата практика; Почетно отличие „Евлампия Стоева“ на КТ „Подкрепа“ РС „Образование“ гр.Силистра 2016г.; Грамоти от десета юбилейна сесия на СУ“Свети Климент Охридски“ и ДИУУ гр.София 2006г. за защита на училищна иновация и от четвърти международен конкурс „Слънчевите руни“ 2009г.;  Национален преглед за млади изследователи-ръководител на проект 2010г. ; Сертификат от Европейската комисия за успешно организиране на Европейската седмица за програмиране 2018г.

*Дочка Милушева, Директор на ПГСУАУ  от 2008г. до 2018г. Награди: Участие в държавен прием по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост по покана на Президента на РБългария 05.2011г.-Георги Първанов; Участие в държавен прием по случай 50 –годишнината от членството на България в ЮНЕСКО по покана на министъра на външните работи –Ивайло Калфин; Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна цялостно високо професионална дейност в образованието-май 2016 г.; Грамота на МОСВ послучай 60 годишнината на Подържан резерват „Сребърна“ за принос за опазване и популяризиране на уникалното природно наследство-2012 г; Сертификат за участие в международната младежка среща ви Европейския парламент-22.10.2010 г.; Благодарствена грамота от РУО-Силистра за успешен мениджмънт на ПГСУАУ “Атанас Буров“-4.07.2018 г.; Грамота на МОМН за принос в утвърждаването на националната олимпиада „Знам и мога“-2013 г.; Грамота и плакет от кмета на Община Силистра – 20 май 2011 за най-успешен училищен мениджмън за учебната 2010/2011г.; Плакет от колектива на ПГСУАУ „Атанас Буров“ послучай 50-годишнината на гимназията– 4 декември 2014г. за проявения професионализъм при утвърждаване престижа на гимназията; Грамота на кмета на Община Силистра – 20 май 2016 за най-успешен училищен мениджмън за учебната 2015/2016г.; Специална награда за училищен мениджмънт на кмета на Община Силистра за най-успешен училищен мениджмънт -20.05.2018 г.; Поздравителни адреси на кмета на община Силистра за организиране на театралната постановка „Час на класа“ от театрално студио „Питър Пан“-2012 г. ; Благодарствена Грамота на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт“ за принос в успешното реализиране на програмата за помощник –учители по английски език-2017 г.;

*Елена Къркова – Плакет от ПГСУАУ „Атанас Буров” за принос в развитието на икономическото образование, 2014 г.;

*Елисавета Боева – На 24 май 2011г. присъдена награда „Учител на годината“ – гр. София. на Фондация „Кузманов“ и Асоциация на демократичните синдикати; През 2012г. от Муждународна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ получава награда за принос в разкриване и развитие на млади таланти в областта на химията и създаване на подходяща среда за обучение по химия.

*Жан Василев – Грамота от ХІІ олимпиада по география и икономика, гр.Варна,2016г. ; Удостоверение на присъдено звание Лауреат на Национална олимпиада по география и икономика за учебната 2015-2016г. на Ваня Стойчева; Поздравителен адрес от Кмета на община Силистра 24.05.2016г. за постигнати високи резултати в педагогическата практика през учебната 2015/2016г.

*Живка Николова – Плакет от ПГСУАУ „Атанас Буров” за принос в развитието на икономическото образование, 2014 г.; Участие в държавен прием по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост по покана на Президента на РБългария 2006г.; Награда от Кмета на община Силистра за високи постижения в педагогическата практика в професионалното образование и обучение 2017г.

*Иванка Алексиева – Носител на Почетно отличие „Неофит Рилски“ от Министерство на образованието и науката 2016г.

*Иванка Андонова – Носител на Почетно отличие „Неофит Рилски“ от Министерство на образованието и науката; Номинация в  ХХI Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2018 г.; Благодарствен адрес от Издателство „Просвета“ през 2013г. за творческо писане.

*Иванка Липчева – Награди: Грамота за високи постижения в културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование”22.05.2013; Плакет за принос в икономическото образование на регион Силистра, 2014 г.; Грамота за изследователска дейност ”Културното наследство на гр.Силистра”-ЦМОД/2009 г.

*Илка Лазарова – Плакет от ПГСУАУ „Атанас Буров” за принос в развитието на икономическото образование, 2014 г.;

*инж.Ирина Гетова-Георгиева – Зам. Директор на ПГСУАУ; Награди: Благодарствено писмо от националния организатор на международния конкурс за река Дунав-Галя Бърдарска, за активно участие на ученици от гимназията в продължение на няколко години. 2019г.; Сертификат от Европейската комисия за успешно организиране на Европейската седмица за програмиране 2018г.; Грамота от Фондация „Вигория“ – април 2018г. за класиране на ученици в конкурсите за есе и презентация  „Мария Склодовска Кюри 150 години от рождението й“; Грамота и плакет от кмета на Община Силистра – 23 май 2017 за най-успешен заместник-директор за учебната 2016/2017г.;  Плакет от Директора на ПГСУАУ „Атанас Буров“ – 4 декември 2014г. за проявения професионализъм при утвърждаване престижа на гимназията; Грамота от Фондация „Вигория“ – май 2017г. за класиране на ученик в конкурса за есе „С любов към науката“; Почетна Грамота „Златна детелина“ от Фондация „Вигория“ – 9 май 2015г. за проявени високи професионални умения в подготовката на учениците; Поздравителен адрес от Началника на РИО гр. Силистра – 29 март 2011г. за класиране на II място на ученици в Националното състезание „Водата-извор на живот“; Поздравителен адрес от Началника на РИО гр. Силистра – 3-4 юни 2011г. за класиране на ученици в Международен екологичен форум „Сребърна“-2011; Участие в държавен прием по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост по покана на Президента на РБългария 2009г.;

*Марияна Винарова – Удостоена със званието „Учител на годината” в ХХ Юбилеен национален конкурс на СБУ в направление „Професионално образование”- 2017 г – Диплом и плакет; Почетно отличие „Неофит Рилски“ от МОН- 2015 г. Грамота и значка; Почетен знак на община Силистра 2017; Покана от администрацията на президента на Р.България и участие в приема в НИМ по повод 24 май 2017; Плакети от Национален конкурс по счетоводство за високи резултати   състезанията конкурси   по счетоводство; Юбилейни купи от Национален конкурс по счетоводство- 2003, 2008,2013; Плакет от ПГСУАУ „Атанас Буров” за принос в икономическото образование на Силистра 2014г.; Грамоти от МОН, СА „Д.А.Ценов“ Свищов, УНСС София , ИУ Варна за призови класирания на ученици в Националните състезания по Счетоводство, Счетоводство и финанси ,Управление на проекти,  Финансов иновационен лагер, Финанси  и др. Автор на учебник „Банково счетоводство“ за ученици от икономически гимназии 2018г, изд. RITT

*Наталия Крумова – Удостоена с Почетно отличие „Неофит Рилски“ от МОН- 2017 г. , грамота и значка

*инж.Светла Цветанова – Носител на годишните награди на община Силистра за постижения в професионалното образование и обучение 2010г. и 2018г.

*Стефка Русева – Награди: Международни – Купа „Златната дума“; Национални – ЦРЧР 2015г., Евроскола; от РУО Силистра- Купа „Златната дума“; от Община Силистра за принос в оразованието 2016,2017, 2020, 2021г.; от Синдикат „Образование“ към КТ“Подкрепа“– конкурс „Стоян Михайловски“ 2015г.;

*Юнзюля Чакърова – Награди –  За класирани ученици „Най-добър млад готвач“ и „Най-добър млад барман“  Текирдач, Турция април 2007г.; За класиран ученик на II място в национално състезание „Най-добър млад готвач“  март 2009г. гр.Велинград; Участие на ученик в предаването „Кухнята на Иван Звездев“ м.май 2009г.

ГАЛЕРИЯ

D FB_IMG_1621622027669

D.D2 D.DD.G20210520_194141D.G1D.G2D.G3D.D1D.D3E1E2E320220122_223803facebook_1642882969927_6890750612304569568IMG_20180319_0004DSC0304350942017-15220210520_19414119202123 (2)23242535382017- 1502017- 1512017-1532017-154Untitled-5St1St2St3St4St5St6St7St8St9SvSt10Sv1HH2H3H5H6H4D3D1D2D4CHCh_6Ch2Ch3Ch7