УчителиГлобализацията на икономиката и културата, растящата мобилност на хората, навлизането на информационните технологии в ежедневието и труда са предизвикателство, което поставя важни задачи пред образователната система на всяка страна. Надеждите на обществото и особено на младежите за по- достоен и по-обезпечен живот са свързани с образованието, което се разглежда като основен инструмент за развитието на човечеството. Качественото образование е най-сериозната инвестиция в бъдещeто. То се основава на следните стратегии:

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015/2016г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014-2020г.)

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 2014 – 2020 г

Квалификации

За да поддържат безкомпромисно качесво на обучение нашите учители преминават през редица курсове и квалификации

Предметни области

Учители по предметни областиКултурно-образователни области