Бюджет

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

БЮДЖЕТ НА ПГСУАУ за  2023 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета към 30.06.2023

Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз – общо към 30.06.2023

Отчетни данни за изпълнението на бюджета към 31.03.2023

Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз – общо към 31.03.2023

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2022 г.

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПГСУАУ

БЮДЖЕТ НА ПГСУАУ за  2022 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2022г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2022 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2022 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2021 г.

БЮДЖЕТ НА ПГСУАУ за  2021 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2021г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2021г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2021г.

БЮДЖЕТ НА ПГСУАУ ЗА 2020г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2019г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2019 г.

Бюджет на ВРБ на МОН – 01.01.2019г.- ПГСУАУ“Атанас Буров“

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2017 г.

Бюджет на ПГСУАУ за 2017 г., утвърден със заповед №РД 09-1818/17.03.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2015 г.