Бюджет

БЮДЖЕТ НА ПГСУАУ за  2021 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2021г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2021г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2021г.

БЮДЖЕТ НА ПГСУАУ ЗА 2020г.

Информация за изпълнение на делегиранкия бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2020 г.

Информация за изпълнение на делегиранкия бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2019г.

Информация за изпълнение на делегиранкия бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2019 г.

Информация за изпълнение на делегиранкия бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2019 г.

Бюджет на ВРБ на МОН – 01.01.2019г.- ПГСУАУ“Атанас Буров“

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2018 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2017 г.

Бюджет на ПГСУАУ за 2017 г., утвърден със заповед №РД 09-1818/17.03.2017 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2016 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.12.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 31.03.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.06.2015 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГСУАУ“Атанас Буров“ към 30.09.2015 г.