Списъци с учебници

Учебна 2020/2021 година

Списък с препоръчителна художествена литература за учениците от VІІІ клас:

  1. „Старогръцки митове и легенди“
  2.  Омир – „Илиада“
  3.  Софокъл – „Антигона“
  4. Джовани Бокачо – „Декамерон“
  5. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“
  6. Уилям Шекспир – „Хамлет“

 Списък с учебници за VІІІ клас 

предмет автор издателство
1. Български език Ангел Петров „Булвест 2000“
 2. Литература Илияна Кръстева „Булвест 2000“
3. Математика Георги Паскалев „Архимед“
4. История и цивилизации Борислав Гаврилов „Просвета“, основано 1945
5. География и икономика Румен Пенин „Булвест 2000“
6. Химия и опазване на ок.среда Ц. Цаковски „Анубис“
7. Физика и астрономия М. Максимов „Булвест 2000“
8. Информационни технологии Галина Момчева и к-в „Булвест 2000“
IT8
9. Философия Евелина Варджийска „Просвета“
10. Биология и здр. образование Владимир Овчаров „Булвест 2000“B8
11. Музика Я. Рускова „Анубис“
12. Изобразително изкуство
13. Предприемачество Кирил Тодоров „Мартилен“

Забележка: Учебниците по чужд език ще бъдат заявени и закупени организирано в началото на учебната година.

Списък с учебници за IХ клас

предмет автор

издателство

1. Български език  Ангел Петров  „Булвест 2000“
2. Литература  Илияна Кръстева  „Булвест 2000“
3. Математика  Георги Паскалев  „Архимед“
4. История и цивилизация  Георги Марков  „Просвета-Азбуки“ II част при обучение с интензивно изучаване на чужд език
5. География и икономика  Румен Пенин  „Булвест 2000“ – II част
6. Биология и здравно образование Вл.Овчаров, О.Димитров и колектив „Булвест 2000“B9
7. Физика и астрономия  М.Максимов  „Булвест 2000“ II част при обучение с интензивно изучаване на чужд език
8. Информационни технологии  Иван Първанов  „Домино“
it-9
9. Химия и опазване на ок. среда  С.Цаковски и колектив  „Анубис“ II част при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.

Списък с учебници за X клас

предмет автор

издателство

1. Български език  Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова „БУЛВЕСТ 2000″/“КЛЕТ“
2. Литература  Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Илияна Кръстева „БУЛВЕСТ 2000″/“КЛЕТ“
3. Математика Г.Паскалев „Архимед”
4. История и цивилизация автор Пламен Павлов  издателство Просвета – основано 1945
5. География и икономика Р.Пенин „Булвест 2000”,изд.2019г.
6. Биология и здравно образование  Вл.Овчаров, К.Йотовска и колектив  „Булвест 2000”B10
7. Химия и опазване на ок. среда С.Цаковски „Анубис”/“КЛЕТТ“
8. Физика и астрономия М.Максимов „Булвест 2000”/“КЛЕТТ“
9. Етика и право И.Колев „Анубис”
10. Информационни технологии Иван Първанов  „Домино“
it-10

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.

Списък с учебници за XI клас -ще се помести след избор и одобрение

предмет автор

издателство

1. Литература
2. Математика
3. История и цивилизация
4.

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година

Списък с учебници за XII клас

предмет автор

издателство

1. Литература И.Кръстева „Булвест 2000”
2. Математика Г.Паскалев-ЗП „Архимед”
3. Свят и личност И.Шикова „Просвета”

Учебниците по чужд език и професионална подготовка ще бъдат уточнени и закупени колективно в началото на учебната година.