Да учим в мир

logo-hrdc-one                            2

 

 

Pr

Линк към сайта на проекта    Link to the project site   Lien vers le site du projet

„Apprendre en paix“ – „Да учим в мир“ e вторият одобрен проект на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“  Силистра по програма Еразъм+ за предтоящата учебна година. Проектът е по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“.

Той е с продължителност две години, а партньори на ПГСУАУ „Атанас Буров“ са още четири европейски гимназии –от  Испания, Румъния, Италия и Полша.

С проекта „Да учим в мир“ изразяваме нашeто желание да обърнем внимание към проблема за опасностите в училищна среда и у дома, и по-специално – при използването на социалните мрежи. Тези рискови ситуации са трудни за откриване, за дефиниране и са особено опасни, защото са прикривани в мълчание през повечето време. Учители, семейства и ученици трябва да са запознати с различните видове насилие, за да могат да създадат безопасна среда и да предотвратяват антисоциалното поведение, като по този начин намаляват процента на неуспех в училище, укрепват увереността в собствените сили и изграждането на активна гражданска позиция у младите хора.

Карта на проекта
UE-carte-Apprendre en paix