Съдебна администрация с разширено изучаване на френски език
Основна информация

 • Прием след основно образование
 • Срок на обучение: 5 години
 • Разширено изучаване на френски език
 • Балообразуване: Сбор от утроената оценка от НВО по Български език и литература, оценката от НВО по Математика, оценките от I-ви чужд език и география от свидетелството  за основно образование
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Професия: Съдебен служител – / учебен план/
 • Специалност:  „Съдебна администрация“

3

11_10

9 3

Професионални компетенции: 

 • Работа с нормативни документи;
 • Организиране на съвременното деловодство, управляване движението на документите и тяхното архивиране;
 • Комуникация на роден и чужд език;
 • Използване на възможностите за електронни услуги в съдебната система;
 • Прилагане на правните норми във връзка с европеизацията на административната и документационна дейност

За учениците от специалност „Съдебна администрация“ се предоставя възможност да бъдат включени в мобилност с обучителна практика в европейски държави по програма „Еразъм+“.

Реализация

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Държавен служител от различните  административни длъжности в съдебната администрация;
  • Съдебен администратор, съдебен секретар, служител в сектор „Съдебно деловодство“, секретари в адвокатски кантори;
  • Служители в съдилищата, общините, районите и кметствата;
  • Служители във фирмите, оказващи правно-административни  услуги и извършващите сделки с недвижими имоти.

   


 

График:

Провеждане на тестовете по:

– български език и литература – 19.06.2024 г.

– математика – 21.06.2024 г.

 • Обявяване на резултатите от тестовете – до 02.07. 2024 г.
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици – 05 – 07.07.2023 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07 2024 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –  15 – 17.07. 2024 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 22 – 24.07. 2024 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на третия етап на класиране – до 30.07. 2024 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –  31.07-01.08 2024 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на  трети етап на класиране  и броя на незаетите места– до 02.08. 2024 г.
 • Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране на ученици – 05 – 06.08.2024 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на четвъртия етап на класиране – до 07.08. 2024 г.
 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране – 08 – 09.08. 2024 г.
 • Обявяване  на броя на незаетите места след четвърти етап на класиране  – до 12.08. 2024 г.
 • Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  – дo 11.09.2024 г.
 • Утвърждаване на реализирания ДПП от началника на РУО – до 14.09.2024г.

         Училищната комисия за осъществяване на дейностите по приема на учениците след завършено основно образование ще работи в периода от 13.07.2024 г. до 08.09.2024 г.  от 08.00 ч. до 18.00 ч. в работните дни от седмицата.


Скъпи кандидат-гимназисти,

Тази учебна година вие ще вземете може би най-важното решение, което човек взема в живота си – избор на професия . Всички си задавате въпроси като “Какъв искам да стана ?”, “Какви са моите силни и слаби страни?”, “Къде и как да реализирам мечтите си?”. Изборът на кариера не е случайно събитие, а израз на личността. Това, което човек постига в работата, както и това, което получава от нея, зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.
Най-важното днес е да решите:

 • Какво искате да постигнете в живота и професията си?
 • Дали желаните от вас резултати са реалистични?
 • Какви други резултати биха ви донесли удовлетворение?
 • Какво трябва да направите, за да постигнете желаното?

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!